Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI
Vieren in de Dorpskerk

Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering in de Dorpskerk. Maar we komen ook bij elkaar op andere momenten die het waard zijn om bij stil te staan: Huwelijk, rouw, hemelvaart, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, in de Vredesweek, de start van het schooljaar, de start van het ‘kerkelijk seizoen’ en op oudejaarsavond..
Drie keer per jaar gebeurt dat in samenwerking met de St. Jozefparochtie uit Achterveld: eind januari (zondag oecumene – we kerken dan samen in Achterveld), in juli (Openluchtviering) en rond de Vredesweek (fakkeloptocht).
Twee keer per jaar is er een viering in samenwerking met de Besselaarschool in De Glind: Op de eerste maandag na de zomervakantie en in februari, op een zondagmorgen.
De dienst op de zondag van het Werelddiakonaat wordt voorbereid met leden van de werkgroep Kerk in Actie (KIA). In de viering is ruimte voor het gesproken woord, stilte, muziek, vormen van verbeelding, samen delen. In de kerk zijn Liedboeken aanwezig, maar we zingen ook veel uit andere bundels, zoals Tussentijds, Geroepen om te zingen, Liederen uit Iona en Glasgow, Zingende Gezegend. De teksten van deze liederen worden afgedrukt in de liturgie, die bij de ingang ligt of uitgedeeld wordt. Vier keer per jaar vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. We doen dat staande in een grote kring, waarbij iedereen (!) wordt uitgenodigd om mee te delen van het brood en de druivensap die rondgaan.
Er wordt geregeld gedoopt in onze gemeente. Dopelingen of doopouders nemen hiervoor contact op met de predikante. Eén keer in de veertien dagen drinken we na de dienst met elkaar koffie, in de kerk.

Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eén keer per maand is er jongerendienst. Voor de kleinsten is er kinderoppas. Hiervoor biedt De Glindster (naast de kerk) onderdak. Over deze activiteiten leest u meer onder ‘activiteiten/jeugdwerk’
Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen is er een autodienst. Onder ‘wie en wat’ leest u, wie u hiervoor kunt benaderen.

VIDEO PASEN 2011