Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Agenda

Iedere woensdag
15.30-16.30 uur KOM BINNEN in de kerk.

Woensdag 22 januari
20.00 uur Gesprekskring Ter Linden bij Wim en Geertje Vochteloo

Donderdag 23 januari
20.00 uur Moderamen bij Dineke Pals

Maandag 27 januari
20.00 uur Denktank Jeugdwerk bij Ada en Richard Franse

Woensdag 29 januari
20.00 uur 40dagentijdprojectvoorbereiden bij Mieke Groen

Maandag 3 februari
19.00 uur Kerkenraad in de consistorie

Woensdag 5 februari
9.30 uur Vrouwengespreksgroep bij Jannette van Stokkum

Donderdag 6 februari
20.00 uur 30+ groep bij Jetteke Keuken

Zaterdag 8 februari
20.00 uur Benefietconcert in de kerk

Woensdag 19 februari
20.00 uur Gesprekskring Ter Linden bij Wim en Geertje Vochteloo

Vrijdag 21 februari
19.30 uur Illegalio

Woensdag 26 februari
20.00 uur Voorbereiden viering met jongerendienst bij Jetteke Keuken?

Woensdag 4 maart
13.00 uur Pastorale Raad in de kerk

Donderdag 12 maart
20.00 uur Moderamen bij Dineke PalsDownload toelichting bij de agenda

Download Activiteitenoverzicht 2019/2020