Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Er zijn onderwerpen waar je als gemeenteleden op een andere manier mee bezig wilt zijn, dan via de vieringen. Daarbij kan het gaan om kennis doorgeven en/of uitwisselen (met als uitgangspunt de bijbel, theologie, andere godsdiensten of levensbeschouwingen, kerkgeschiedenis e.d.). Het kan ook gaan om het uitwisselen van ervaringen, het samen zoeken naar wat je inspireert en vragen bij bijbelse, zingevings- en actuele thema’s. Zoek je aansluiting? Neem dan vrijblijvend contact op met ds. Mieke Groen. Op dit moment biedt onze gemeente in dat kader de volgende - veelal gratis - activiteiten:

 
Illegalio Illegalio

Voor 11 t/m 15 jarigen

Omschrijving: Maandelijkse activiteit voor en door jongeren vanaf groep 8 van de basisschool tot ongeveer 15 jaar. Van samen koken tot zwemmen, van filmen tot kamperen; allerhande activiteiten zijn mogelijk. Uitvalsbasis is ‘Ons’, naast de kerk. Of je wel of niet iets met de kerk of het geloof hebt, is niet belangrijk. Ontmoeting en samen leuke dingen ondernemen, dat is waar het om gaat. Meld je aan via illegalio.glind@gmail.com. Dan krijg je bericht wanneer er een activiteit is.
 
30+ 30+

Voor iedereen rond de 30 (-, + of ++)
Coördinator: ds. Mieke Groen

Omschrijving: Ben je rond de 30 en vind je het fijn om met leeftijdsgenoten op een open manier te praten over levens- en geloofsvragen, dan ben je van harte welkom bij de ‘30+-groep’. We komen ongeveer eens per 1,5 maand bij elkaar. Om met elkaar in gesprek te gaan, gebruiken we geregeld andere werkvormen, zoals contextueel bijbellezen en biblioloog.
 
Kom binnen Kom binnen

Voor alle leeftijden

Omschrijving: Iedere woensdagmiddag van 15.30-16.30 uur staan de deuren van de kerk open. Je wordt ontvangen door onze gastvrouw/heer. In de kerk is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een briefje in Sterres* zakken achter te laten, even stil te zijn of juist een praatje te maken. 

*Bij de ingang staat Sterre, onze mantelmadonna. In de zakken van haar mantel kun je een briefje doen waarop staat wat jou bezighoudt, waar je ongerust over bent of voor wie je wil (laten) bidden.
 
Vrouwengesprekskring Vrouwengesprekskring

Coördinator: Ineke van Dijk

Omschrijving: Een gesprekskring die gevormd wordt door een aantal vrouwen uit en rond onze gemeente.
Komende periode bespreken we het boek ‘God bestaat’ van Gera Mateman. Voor informatie over deze gesprekskring, kun je contact opnemen met Ineke, via ons secretariaat.

 
Gesprekskring Gesprekskring

Coördinatoren: Hans Luigjes of Arie Wingelaar

Omschrijving: Op zoek naar een andere, meer gnostische of esoterische invalshoek? Voor deze gesprekskring kun je contact opnemen met Hans Luigjes of Arie Wingelaar.

 
Gespreksavonden rond Prediker Gespreksavonden rond Prediker

Coördinator: Mieke Groen

Omschrijving: Een serie gespreksavonden rond het boek ‘Prediker’.

 
Terugkerende activiteiten Terugkerende activiteiten
Naast genoemde gespreksgroepen en leeftijds-/interesse-gerelateerde groepen, verzorgt PG de Glind en Achterveld ook diverse terugkerende activiteiten door het jaar heen:
  • Palmpaasstokken maken (in de week voor Palmzondag)
  • Paaswake (in de nacht van Stille Zaterdag naar Paaszondag)
  • Vredesweek (de oecumenische werkgroep ontwikkelt materiaal voor de basisscholen, en organiseert bij de start van de Vredesweek een korte bijeenkomst. Aansluitend lopen we met fakkels en lampions van Achterveld naar De Glind of andersom)
  • Bibliolego (september/oktober)
  • Dankdag (onder voorbehoud, en in samenwerking met het Vrijetijdsteam van stg. Jeugddorp De Glind)
  • Sint Maarten (inzamelingsactie voor de Voedselbank Leusden waarbij het verhaal van Sint Maarten wordt verteld)
  • Gemeenteontbijt op de zondag na Dankdag (begin november)
  • Groothuisbezoek (gespreksavonden in de huiskamer)
Interesse in een van deze activiteiten? Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten (en aanmeldingsprocedures).