Corona en de kerk Corona en de kerk
Met ingang van zondag 13 juni is het weer mogelijk om de vieringen in onze kerk bij te wonen. Voorlopig is het aantal bezoekers (inclusief ouderlingen/diaken) beperkt tot 20 personen. We houden ons daarbij aan de richtlijnen die in ons gebruiksplan met protocollen staan.

Wil je graag bij (één van) de komende vieringen aanwezig zijn, meld je dan bij onze coördinator Dineke Pals, via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl of (033) 494 39 62. Geef je uiterlijk vóór 18.00 uur op de voorafgaande vrijdagavond op. Eerder opgeven mag natuurlijk ook – graag zelfs!
Je geeft daarbij aan om welke zondag het gaat, met hoeveel personen uit één huishouden je komt en of er ook kinderen bij zijn. Je ontvangt van Dineke bericht wanneer we op je komst rekenen.

Kindernevendienst en crèche bieden we op verzoek aan. Het is dus belangrijk dat je laat weten of er kinderen meekomen. De kinderen zijn gedurende de hele viering in de soosruimte van Glindster.

Onze vieringen zijn ook terug te kijken via ons YouTube-kanaal.
terug