Corona en de kerk Corona en de kerk
Vanaf zaterdag 25 september vervalt de verplichte 1,5 meter maatregel. Het advies blijft: zorg voor gepaste afstand en houdt rekening met de ventilatiemogelijkheden. Wat betekent dit voor onze zondagse vieringen en de inrichting van ons kerkgebouw?
 

Wat blijft

 • We vragen bij binnenkomst niet naar een coronatoegangsbewijs. Maar we vertrouwen erop dat iedereen rekening houdt met elkaar. Dus:
 • Bij klachten blijf je thuis en doet een (zelf)test.
 • Voor je de kerk binnengaat, wordt gevraagd naar je gezondheid.
 • Bij binnenkomst van de kerk ontsmet je je handen met gel.
 • Een toezichthouder wijst aan waar je kunt gaan zitten. Er wordt niet onnodig door de kerk gelopen.
 • Je respecteert ook in de kerk de ruimte die een ander nodig heeft om zich veilig te voelen.
 • De kinderen gaan gelijk naar hun eigen ruimte, de soos van Glindster, voor de kindernevendienst of crèche. Zij komen niet (terug) in de kerk.
 • Om het aantal bewegingen zo klein mogelijk te houden, worden nog geen lectoren ingezet.
 • De opzet en lengte van de vieringen blijft (voorlopig) zoals die nu is.
 • Dat geldt ook voor de afspraken met de dienstdoenden (binnenkomst, gebruik microfoons, afstand op het podium e.d.).
 • Er is geen collecte tijdens de viering. De collectebussen staan bij de uitgang.
 • Tijdens het laatste lied staan de kerkdeuren open.
 • Na afloop is er – bij goed weer – gelegenheid om koffie te drinken op het plein.
 • We blijven (voorlopig) opnames maken van de vieringen. Deze zijn in de loop van de dag terug te kijken via  ons YouTube-kanaal.

Wat verandert

 • Reserveren is niet meer nodig.
 • In plaats daarvan wordt bij binnenkomst van de kerk je naam genoteerd.
 • De kerk wordt in twee ‘zones’ verdeeld: 
 1. In de beide zijvakken blijft het verplicht om 3 stoelen (=1,5 meter) afstand te houden tussen personen uit verschillende huishoudens.
 2. In het middenvak is die 1,5 meter niet meer verplicht. Hier geldt:
 • Gepaste afstand tussen personen uit verschillende huishoudens. Dat betekent in ieder geval 1 stoel.
 • In het middenvak wordt een extra rij stoelen geplaatst.
 • Degenen die in de zijvakken zitten, verlaten als eersten de kerk, op aanwijzing van de toezichthouders. De rij bij het orgel via de uitgang onder de toren, de rij voor de beamertafel via de hoofduitgang. Daarna krijgen degenen die in het middenvak zitten aanwijzingen voor het verlaten van de kerk.
 • Tijdens de vieringen mag 11 minuten gezongen worden. Omgerekend in coupletten zijn dat gemiddeld 10 coupletten per viering. (Dit is berekend via www.eerstehulpbijventilatie.nl)
 • Voor de viering van de Maaltijd van de Heer is door de diaconie een nieuw draaiboek opgesteld. In het kort: grote kring, voor iedereen een apart bekertje, brood wordt aangereikt met een tangetje.

Andere bijeenkomsten

Voor andere bijeenkomsten, vergaderingen, gesprekgroepen, jongerenactiviteiten e.d. gelden de regels van de overheid. Voorop staat altijd: houdt rekening met elkaar en met wat de ander nodig heeft om zich veilig te voelen. Spreek samen af wat dat betekent voor bijvoorbeeld de afstand die je aanhoudt.

Deze richtlijnen gaan in op 25 september 2021, en gelden in ieder geval tot er nieuwe voorschriften komen vanuit de overheid. Mocht blijken, dat ze niet voor het gewenste gevoel van veiligheid zorgen, of dat zich praktische problemen voordoen bij de uitvoering ervan, dan beraadt de kerkenraad zich op aanpassingen.
terug