Corona en de kerk Corona en de kerk
Sinds 23 maart 2022 zijn officieel alle maatregelen in verband met corona losgelaten. Dat betekent dat ook in en rond de vieringen in onze Dorpskerk ruimte komt om aanpassingen terug te draaien.

Wat voorlopig blijft:
 • Bij klachten blijf je thuis.
 • Bij de ingang staat handgel voor wie daar gebruik van wil maken.
 • We schudden geen handen.
 • In het zijvak aan de kant van het orgel worden de voorste drie rijen gereserveerd voor wie graag afstand willen houden. Mocht je hier gebruik van willen maken, laat het ons weten via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl.
 • Er wordt bij de uitgangen gecollecteerd.
 • De kindernevendienst blijft voorlopig in de soosruimte. Voor en na de kindernevendienst zitten de kinderen bij hun ouders/verzorgers in de kerk.
 • We drinken buiten koffie, tenzij het weer dat niet toelaat, dan doen we het binnen.
 • Er worden opnames gemaakt van de viering, maar deze zijn niet langer openbaar (i.v.m. privacy gemeenteleden). Alleen wie via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl aangeeft daar gebruik van te willen maken, krijgt de link toegestuurd. De opnames zullen hooguit twee weken beschikbaar zijn.

Qua opstelling in de kerk houden we er in:
 • De opstelling van de Paaskaars links op het podium, met daarbij ruimte om kaarsjes aan te steken (zowel door bezoekers bij Kom Binnen op woensdag, als tijdens de voorbeden door de diaken).
 • Het gebruik van de doorzichtige lezenaar.

Waar we benieuwd naar zijn:

De afgelopen twee jaar hebben we de inrichting van het podium, en de lengte en opzet van de liturgie aangepast in verband met de opnames.

 • Hoe heb je de vieringen en liturgie in de coronatijd ervaren?
 • Welke ‘aanpassing’ mag wat jou betreft blijvend een plek krijgen in de kerk of de viering?
Reacties graag naar Dineke Pals, secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
terug