Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Diaconie

De onderwerpen waar we bij stil staan in vieringen en gesprekken vragen er vaak om, om ‘handen en voeten’ te krijgen. Omzien naar elkaar doe je, door daadwerkelijk naar elkaar toe te gaan en ook praktisch iets voor elkaar te betekenen. Als gemeente zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het draaiende houden van onze eigen ‘toko’ of herberg in dit geval. We zijn deel van een groter geheel, en daarmee ook verbonden met anderen, waar dan ook. Dat kunnen we zichtbaar maken door financiële ondersteuning van particulieren of projecten in binnen- of buitenland (binnen onze gemeente zijn veel mensen actief via World Servants), aandacht voor mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken e.d.
Via Kerk-in-Actie en de diakonie wordt voor deze kant van gemeente-zijn steeds onze aandacht gevraagd.
Het rekeningnummer van de diakonie is: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. zending kerk De Glind/Achterveld

Wilt u iets onder de aandacht van de diakonie of de werkgroep Kerk-in-Actie brengen, stuur dan een bericht via de link onder het kopje ‘contact’.

Collectebonnen
Voor wie graag gebruik wil maken van collectebonnen, maar niet weet hoe dat ‘werkt’:
De collectebonnen zijn in 2 verschillende coupures te verkrijgen, namelijk

  • een vel ter waarde van € 25,- bestaande uit 30 stuks van € 0,50 en 10 stuks van € 1,-
  • een vel ter waarde van € 50,- bestaande uit 30 stuks van € 1,- en 10 van € 2,-
  • Om in het bezit te komen van collectebonnen maakt u het gewenste bedrag over op NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. Protestantse Gemeente van De Glind/Achterveld, met de omschrijving van het gewenste aantal vellen en de gewenste coupures. De collectebonnen worden dan toegestuurd