Een gift overmaken Een gift overmaken
Naast de landelijke Actie Kerkbalans, waarin je jouw bijdrage voor de plaatselijke gemeente en diaconie kenbaar kunt maken, staat het je natuurlijk vrij om op een willekeurig moment te doneren.

Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld

Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld

Een gift voor de diaconie in onze gemeente: NL23 RABO 0300 7077 89 t.n.v. Diaconie PG De Glind en Achterveld
lees meer »
 
Collectebonnen bestellen Collectebonnen bestellen

Naast een digitale of contante donatie aan onze eigen gemeente of de diaconie, heeft PG De Glind en Achterveld ook de mogelijkheid om collectebonnen te gebruiken. Deze collectebonnen zijn in 3 verschillende coupures verkrijgbaar.

lees meer »
 
Word Vriend(in) van onze kerk Word Vriend(in) van onze kerk
Sommig ‘werk’ is onzichtbaar, maar kan het verschil betekenen in een hechte en kleine gemeenschap zoals het onze. De protestantse gemeente De Glind en Achterveld zal daarbij niet snel op de voorgrond treden. Ons werk is dankbaar, maar echter onmogelijk zonder financiële middelen. Word daarom Vriend(in) van Dorpskerk De Glind en zorg dat we ons werk in De Glind kunnen voortzetten. Je bent al vriend vanaf € 15,- per jaar. Meld je hier aan!
lees meer »
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Bekijk hier de ANBI gegevens van onze gemeente.
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie en steun mensen en organisaties die dat nodig hebben! Ook dat is kerk-zijn.
lees meer »