Een kerk waar je op verhaal kunt komen! Een kerk waar je op verhaal kunt komen!

De Protestantse Gemeente (PG) van De Glind en Achterveld is een gemeente met een bijzonder verhaal, dat samenhangt met de oprichting van jeugddorp De Glind rond 1916. Maar vooral is het een verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en God met de mensen – dat een speciale lading krijgt door de plek waarop het wordt doorverteld en de mensen die zich daar thuis voelen.


Door de jaren heen is de gemeente een plaats geweest waar mensen op verhaal mochten komen. Weer bijkomen, na uitputting nieuwe krachten winnen, de schade inhalen. Dat gold voor de kinderen en jongeren die werden opgenomen, maar ook voor de volwassenen die in onze ‘herberg’ onderdak vonden. Ondanks de nodige veranderingen in de samenstelling van de gemeente en de vormen waarin de verhalen van God en de mensen worden vertaald, is dit de kern gebleven van hoe wij gemeente willen zijn.

Voel je welkom!
terug