Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

Jeugdwerk

Onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren, en samen met de jongeren.

Kinderoppasdienst
Tenzij anders aangegeven, is er tijdens de zondagochtenddiensten oppas voor de kinderen tot 4 jaar. Daarvoor is ruimte in De Glindster of de consistorie. De leiding is in handen van (minstens) een volwassene, die wordt bijgestaan door jongeren. Aan het eind van de kerkdienst, voor de zegen, worden de kinderen naar hun ouders of verzorgers in de kerk gebracht, zodat we samen als gezegende mensen op weg kunnen gaan.

Kindernevendienst
Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst. Na de inleiding op de lezingen gaan zij naar hun eigen ruimte in De Glindster. Aan de hand van materiaal uit Kind op Zondag gaan zij aan het werk met het verhaal en thema van die zondag. Voor de collecte komen zij weer terug in de kerk. Op bijzondere zondagen is er geen kindernevendienst. Dan is er een viering voor jong en oud. Dit wordt dan aangegeven bij het overzicht van de vieringen.

Jongerendienst
Eén keer in de maand komen jongeren in de leeftijd tussen 11/12 en 15 jaar (vanaf groep 8 van de basisschool) bij elkaar voor een jongerendienst. Die is onder kerktijd in De Glindster. De jongerendienst heeft het karakter van een viering waarbij juist over onderwerpen kan worden doorgepraat, of in de vorm van een spel of verwerking op een andere manier op een thema kan worden ingegaan. Bij het overzicht van de vieringen wordt aangegeven wanneer er jongerendienst is.

Illegalio
Iedere tweede vrijdag en vierde zaterdag van de maand is er Illegalio: activiteiten voor en door jongeren vanaf groep 8 van de basisschool, tot ongeveer 15 jaar. Van samen koken tot zwemmen, van filmen tot kamperen, er is van alles mogelijk.
Leiding en jongeren overleggen aan heb begin van het seizoen welke activiteiten er worden georganiseerd, en wie deze begeleidt. Op de vrijdag is naast de voorbereiding ruimte voor spel e.d., op de zaterdag is dan de geplande activiteit.
Onder ‘agenda’ vindt je de data. De activiteiten vinden plaats in of vanuit De Glindster.
(Vroeger gebeurde dat in een illegaal bij de kerk geplaatste keet, vandaar de naam ‘Illegalio)


2Gether

Ja, ja, een nieuwe naam voor een nieuwe activiteit, bedoeld voor jongeren van rond de 15 en ouder. En hier is de uitnodiging die er bij hoort en die iedereen binnenkort als het goed is ook thuis ontvangt:


Ben jij die 15+-er,
druk met school, sport, je krantenwijk,
je baantje op zaterdag,
met vriendinnen en vrienden op facebook en live…
en verder geloof je het wel !?
Dan nodigen we jou uit om met leeftijdgenoten om de tafel te komen zitten, om samen te eten en bezig te zijn met ‘wat je dan wel gelooft’.
Natuurlijk pas nadat je samen met de anderen gekookt hebt en bijgekletst. Together/2Gether !

‘Wie durf jij te vertrouwen’, ‘Waar haal jij energie uit?’, ‘Passie’, ‘Houden van elkaar’, ‘Hoe ver ga jij voor zaken en mensen in wie jij gelooft?’… Onderwerpen waarvan je je vaak afvraagt: Wat heb ik daarmee? Of: Heeft dat ook iets met geloof te maken? Gaat het daar in de kerk ook over? Staat dat in de bijbel???
Daarover willen we het dit seizoen hebben. Dat doen we door met elkaar te praten en discussiëren, informatie op te zoeken of film te kijken. Je krijgt een eigen boekje waarin je dingen kunt nalezen over de verschillende onderwerpen.

Hoe vaak: Zes zaterdagavonden en één zondagochtend
Wanneer: 27 oktober, 24 november, 26 januari, 2 maart, 23 maart, 21 april (zondag!), 25 mei
Hoe laat: van 17.00 tot ± 20.00 uur.
Waar: Bij één van ons of jullie thuis

NB: Op zaterdag 24 november gaan we na het eten naar het huiskameroptreden van een band in Barneveld!
Op zondag 21 april bezoeken we een dienst van de Doorbrekers in Barneveld. Daarna gaan we samen lunchen.

De eerste avond, 27 oktober dus, komen we bij elkaar bij Dineke Verkaik, Glindhorst 10
In verband met de inkopen willen we graag van te voren weten wie er komen. Als je niet kunt komen, meld je dan af bij:
Dineke Verkaikof
Mieke Groen

Ken je iemand die ook graag wil komen en die nog geen uitnodiging heeft ontvangen: Geef de uitnodiging door en laat het ons weten.
Tot ziens,
Marianne van Horssen – Nicolien Overbeek – Jetteke Keuken – Dineke Verkaik – Mieke Groen namens de Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld.