zondag 17 oktober 2021  om 10.00 uur
Viering

Voorgangers: Gemeenteleden
Organist: Wim Vochteloo

1e collecte: Werelddiaconaat: Kameroen
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 

Je hoeft niet meer te reserveren voor het bijwonen van deze viering. Wel gelden er enkele voorzorgsmaatregelen, te bekijken via: dorpskerkdeglind.nl/corona_en_de_kerk. Er worden ook opnames gemaakt van deze viering, die later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar zijn.

terug