donderdag 9 februari 2023 om 10.00 uur

Uiterste inleverdatum kopij

De kopij voor de digitale Luidklok van februari moet vóór 9 februari bij de redactie zijn: luidklok@dorpskerkdeglind.nl


terug