dinsdag 28 maart 2023 om 20.00 - 22.00 uur

30++ Groep

Ben je rond de 30 en vind je het fijn om met leeftijdsgenoten op een open manier te praten over levens- en geloofsvragen, dan ben je van harte welkom bij de ‘30+-groep’. We komen ongeveer eens per 1,5 maand samen. Om met elkaar in gesprek te gaan, gebruiken we geregeld andere werkvormen, zoals contextueel bijbellezen en biblioloog. Op 28 maart komen we samen bij Mariëtte en Gies Voorburg, Stoutenburgerlaan 2A in Stoutenburg.


terug