zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Viering (Maaltijd van de Heer)

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Simon Drost

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Op deze zondag hopen we weer de Maaltijd van de Heer te vieren. Zoals gebruikelijk is de opbrengst van de eerste collecte dan bestemd voor de diaconie.

Tijdens deze viering staan we stil bij mensen uit ons midden die afgelopen jaar overleden zijn: Wil Dettingmeijer en Elise Andriessen. Daarna vieren we in een kring met jong en oud het Avondmaal - de maaltijd die ons leert, dat leven in verbondenheid met elkaar en met God uiteindelijk Toekomst heeft. Tijdens de Maaltijd van de Heer nodigen we iedereen uit om in de kring te komen, en brood en druivensap te delen.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is.

terug