vrijdag 9 augustus 2024

Uiterste inleverdatum kopij

De kopij voor de digitale Luidklok van deze maand moet vóór de 9e bij de redactie zijn: luidklok@dorpskerkdeglind.nl


terug