zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Oecumenische openluchtviering - afscheid groep 8’ers

Voorgangers: ds. Mieke Groen en Mariëlle Voskuilen
Muziek: Wim Vochteloo, m.m.v. kinderkoor De Vlindertjes en DWS Talentband

1e collecte: Jaarproject 2024: Hope4Ukraine
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Hope4Ukraine organiseert fysieke herstelreizen voor vrijwilligers. Eén van de reizen betrof de plaats Moshchun. Daar had vrijwilliger een interview met Sasha: ‘Ons huis was volledig verwoest door de Russen. En nu, nu is ons nieuwe huis bijna klaar. Onze Nederlandse vrienden komen niet alleen geld geven, ze helpen mee met bouwen. Terwijl Oekraïners vertrekken, kwamen jullie. We zijn God dankbaar dat Hij jullie naar ons bracht!’

Oecumenische openluchtviering van de geloofsgemeenschap uit Achterveld en de protestantse gemeente uit De Glind en Achterveld. Net zoals andere jaren zal de viering gehouden worden op het plein voor de Dorpskerk van De Glind. Deze keer zal het thema zijn: ‘Wie is hier vreemd?!’ Vreemdeling zijn. Dat overkomt ons allemaal. Als we verhuizen, als we op vakantie zijn of, veel moeilijker, als we moeten vluchten omdat ons leven, ons bestaan in gevaar is. Hoe wil jij dan tegemoet getreden worden? Word je met open armen ontvangen of word je met de nek aangekeken? En hoe ontvang jij de vreemdeling die jij ontmoet?
Zit je nu in groep 8, dan ben je straks ook ‘vreemdeling’ op je nieuwe school. Hoe zal dat zijn? Hierover willen we met elkaar nadenken.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze bestelt: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug