Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI


De Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
www.pkn.nl

Ze is betrokken bij de Raad van Kerken Leusden
www.raadvankerkenleusden.nl
en onderhoudt goede contacten met de katholieke geloofsgemeenschap St. Jozef in Achterveld

PKN classis Veluwe www.pknclassisveluwe.nl .

www.stjozefachterveld.nl
die deel uitmaakt van de St.Lucasparochie
www.stlucas.nu

Voor informatie over het dorp De Glind en het jeugddorp verwijzen we naar
www.glind.nl en www.rudolphstichting.nl

Het kerkgebouw, de Dorpskerk, is onderdeel van en wordt beheerd door ONS.
www.onsdeglind.nl
Daar kunt u ook terecht voor informatie over de verhuur van de kerk.