Luidklok Luidklok
Als protestantse gemeente De Glind en Achterveld hebben we een eigen contactorgaan: ‘de Luidklok’. Dit kerkblad verschijnt 6-wekelijks. Het wordt bij voorkeur digitaal verspreid (in verband met de kosten voor printen en verzenden), maar is eventueel ook op papier verkrijgbaar. In de Luidklok kun je zowel verhalen uit de gemeente lezen, als berichten van de kerkenraad, diaconie en commissie van beheer. Ook lees je over alle aankomende activiteiten, vieringen en bijbehorende collectes.

Wil je voortaan de Luidklok ontvangen? Stuur dan een bericht naar luidklok@dorpskerkdeglind.nl. Geef daarbij alsjeblieft aan of je ’m digitaal of toch liever op papier ontvangt. 

Heb je een bericht voor in onze nieuwsbrief ‘de Luidklok’? Een nieuwtje, bedankje, activiteit? Stuur ook dan een mailtje naar luidklok@dorpskerkdeglind.nl. Een redactie beoordeelt je bericht. We kunnen helaas niet garanderen dat je bericht (geheel) geplaatst wordt. Maar we doen ons best.
terug