Missie Missie
Door de jaren heen is de gemeente een plaats geweest waar mensen op verhaal mochten komen. Dat betekent: weer bijkomen; na uitputting nieuwe krachten winnen; de schade weer inhalen. Dat gold voor de kinderen en jongeren die werden opgenomen, maar ook voor de volwassenen die in onze ‘herberg’ onderdak vonden. Ondanks dat er het nodige veranderd is in de samenstelling van de gemeente en in de vormen waarin de verhalen van God en de mensen worden vertaald, is dit de kern gebleven van hoe wij gemeente willen zijn. 

Onze missie is dat wij een gemeente willen zijn waar mensen op verhaal kunnen komen: 
  • waar ze niet beschadigd worden, maar juist in hun waarde worden gelaten;
  • waar het verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en van God met de mensen en met de mens Jezus, zoals we dat kennen uit de bijbel en alles wat daardoor geïnspireerd is, en zoals dat zichtbaar is geworden in het leven van Jezus, wordt doorverteld en voorgeleefd;
  • waar al deze verhalen bij elkaar komen en mensen kracht geven om op een respectvolle manier met zichzelf, elkaar en deze wereld om te gaan.
terug