Gewijzigde maatregelen Gewijzigde maatregelen
Met ingang van de Paasviering op zondag 17 april vervallen vrijwel alle corona-maatregelen in onze kerk. Voor wie liever (nog even) afstand houdt, worden achter het orgel 3 rijen stoelen gereserveerd. Mocht je hier gebruik van willen maken, laat het ons weten via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl. De opnames van de vieringen zijn niet langer openbaar (i.v.m. privacy gemeenteleden). De link wordt alleen gedeeld met degenen die daar via Dineke Pals naar hebben gevraagd. De diensten blijven twee weken beschikbaar. Verder geldt: kom nog steeds niet naar de kerk als je klachten hebt én we schudden geen handen. Bekijk hier de laatste informatie rondom de geldende maatregelen.
 
Jongerendienst 16+ Jongerendienst 16+
Na de zomer starten we met jongerendienst +. Dat is een jongerendienst voor 16+'ers. Om te beginnen op de zondagen 18 september, 9 oktober, 13 november en 4 december, van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Het eerste uur praten we over ‘Dat geloof je toch (niet)’. We maken daarbij gebruik van de ‘cursus’ Toppers van geloven. In het tweede uur kunnen ook jongeren/ouderen die naar de kerk zijn geweest aanhaken en meepraten. We sluiten af met een broodje/kopje soep. Heb je belangstelling, laat het dan weten aan Mieke Groen via predikant@dorpskerkdeglind.nl.
 
Opnames niet meer openbaar Opnames niet meer openbaar
We gaan voorlopig door met het opnemen van de vieringen. Hulde aan ons camerateam dat iedere keer weer voor de opnames zorgt! Vanaf nu zijn de vieringen echter niet meer openbaar terug te kijken (i.v.m. privacy gemeenteleden). Alleen wie via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl aangeeft daar gebruik van te willen maken, krijgt de link toegestuurd. De opnames zullen hooguit twee weken beschikbaar zijn.
 
Help Oekraïners De Glind Help Oekraïners De Glind
Oproep van de Belangenvereniging De Glind: In het voormalig YMCA gebouw aan de Postweg worden komende maanden 87 mensen uit Oekraïne gehuisvest. Voornamelijk vrouwen en kinderen. In april volgen nog eens 45 vluchtelingen die aan de Mulderlaan en de Postweg komen te wonen. 
Met elkaar zullen we ervoor moeten zorgen dat het netjes is op deze locaties. Maar ook hulp en zorg moeten bieden met spullen en middelen. Denk daarbij aan (kinder)kleding, speelgoed etc. Gaandeweg zal duidelijk worden wat nodig is. Iedereen die iets wil en kan doen, kan dat melden via een formulier op de website van De Glind of contact opnemen met Michael de Wit (Bistro ONS/YMCA). De komende tijd gaan we ook als kerk bekijken op welke manier wij hulp kunnen bieden.
 
Opbrengst voor Oekraïne Opbrengst voor Oekraïne
Waar een kleine kerkgemeenschap groot in kan zijn! De melkbus heeft 3 weken in onze kerk gestaan en het bedrag is afgedragen aan de PKN, die een speciaal banknummer had geopend voor Oekraïne. Het is zeer verheugend hoeveel deze collecte heeft opgebracht: namelijk € 674,35! Met gepaste trots kunnen wij, als kleine kerkgemeenschap, hierop terugzien. Hartelijk dank aan allen die dit prachtige bedrag bijeen hebben gebracht!!
 
Meewerken aan oecumenische vieringen Meewerken aan oecumenische vieringen
Al vele jaren is er een werkgroep Oecumenische Vieringen met mensen uit de geloofsgemeenschap van de St. Jozefkerk in Achterveld en onze Dorpskerk. Zij verzorgen in overleg met de pastoraal werker en de predikant elk jaar drie vieringen. Een in januari (in de St Jozefkerk), een in juni (openluchtviering in De Glind) en ten slotte de viering met fakkeltocht aan het begin van de vredesweek in september. Kom jij onze werkgroep versterken?
lees meer »
 
Leiding Jongerendienst gezocht Leiding Jongerendienst gezocht
Na onze laatste oproep, heeft Marry Kralt aangegeven dat ze wil gaan meedraaien als leiding voor de jongerendienst. Ook Dineke Verkaik z,al als dat nodig is, bijspringen. Daarmee kan de jongerendienst dit seizoen doorgaan. Maar het zou wel heel fijn zijn als er zich nog een paar mensen melden! Wie gaan de uitdaging aan om 1x in de maand (bij meer leiding 1x in de 2 maanden) op zondagmorgen met de jongeren ‘in gesprek’ te gaan over thema’s en teksten die samenhangen met geloof en levensvragen? Meld je aan bij Mieke Groen of Arnold van Horssen.
 
Corona-proof Maaltijd van de Heer Corona-proof Maaltijd van de Heer
Voor de viering van de Maaltijd van de Heer is door de diaconie een nieuw draaiboek opgesteld. In het kort: grote kring, voor iedereen een apart bekertje, brood wordt aangereikt met een tangetje. We hopen hiermee recht te doen aan het samen vieren en delen dat ons via de Maaltijd van de Heer verbindt.
 
YouTube-kanaal YouTube-kanaal
De opgenomen diensten zijn voorlopig te bekijken op ons eigen YouTube-kanaal. Als jij je abonneert, krijg je een automatische notificatie wanneer er een nieuwe opname beschikbaar is. Overigens is het zo dat hoe meer abonnees we hebben, hoe meer mogelijkheden YouTube ons geeft (meer zelfbeschikking). Meld je dus aan!
 
Jam voor de kerk Jam voor de kerk
De afgelopen jaren maak ik onder de noemer ‘Uit Hennie’s keuken’ een scala aan jams die ik op marktjes in verzorgingshuizen en dergelijke verkoop. Van abrikozen-appel, rabarber-gember tot peer-walnoot-rozijnen en zo gek kun je het niet bedenken. De winst op deze jamverkoop gaat rechtstreeks naar onze kerk. Daardoor kan ik de kas toch elk jaar met een paar honderd euro extra verblijden. Door corona ligt de verkoop echter stil. En ook de gemeenteleden die ik tot m’n klantenkring mag rekenen, spreek ik natuurlijk minder vaak. Het resultaat is dat ik nog wat voorraad heb, maar bovenal sta te popelen om weer eens jam te kunnen maken met een doel!
lees meer »
 
Nieuwe collectebonnen Nieuwe collectebonnen
Onze collectebonnen zijn al wat ouder. Met een oud logo en verschillende bedragen samen op een vel. En dat blijkt in de praktijk niet altijd handig. Daarom heeft Gies Voorburg nieuwe collectebonnen ontworpen. Blauw is voortaan 40x € 0,50 = € 20,- per vel. Geel is 30x € 1,- = € 30,- per vel. Groen is 20x 2,- = € 40,- per vel. Door de verschillende kleuren en bedragen is het makkelijker te bestellen én te tellen na afloop van de viering.
lees meer »
 
Facebook Facebook
We zijn ook te volgen op Facebook: Dorpskerk De Glind/Achterveld. We plaatsen hier (nog actuelere) aankondigingen, nieuws en foto’s. Die laatste uiteraard in overleg met degenen die er op staan. Marjolein Collignon is beheerder.