Vieren in De Glind Vieren in De Glind
Iedere zondag is er – tenzij anders aangegeven in onze agenda – om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78 in De Glind. Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst. De teksten van de liederen en lezingen worden via een beamer geprojecteerd zodat iedereen kan meelezen.
lees meer »
 
Doop, rouw, trouw Doop, rouw, trouw
In onze gemeente worden geregeld doopvieringen en rouwdiensten gehouden of een huwelijk ingezegend. Als je in een van deze situaties gebruik wilt maken van onze gemeente of de kerk zelf, kun je het best contact opnemen met predikante ds. Mieke Groen. Vrijdag is haar vrije dag. In urgente situaties kun je dan contact opnemen met scriba Dineke Pals.

ds. Mieke Groen: (06) 23 773 816 of predikant@dorpskerkdeglind.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Gies Voorburg, (033) 463 43 58 of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
 
Huur kerkgebouw Huur kerkgebouw

Wie de ontstaansgeschiedenis van jeugddorp De Glind kent, weet dat ds. Rudolph in 1911 de basis legde voor de ruim vertegenwoordigde jeugdhulpverlening in ons dorp. De Rudophstichting is inmiddels eigenaar van een groot deel van alle gebouwen in De Glind. Waaronder onze kerk. Omdat allerlei jeugdhulpverleningsinstanties gebruik mogen maken van de faciliteiten van de Rudolphstichting, is de inrichting van het kerkgebouw zo aangepast dat het ook voor congressen en voorstellingen kan dienen. Met professionele verdichtingsgordijnen, beamer, licht- en geluidsapparatuur.

Wil je de kerk of sacrestie huren, dan kun je terecht bij beheerder ONS, via onsdeglind.nl >

 
Crèche Crèche
Tenzij anders aangegeven, is er tijdens de zondagochtenddiensten oppas voor de kinderen tot 4 jaar. Daarvoor is ruimte in De Glindster of de consistorie. De leiding is in handen van (minstens) een volwassene, die wordt bijgestaan door jongeren. Aan het eind van de kerkdienst - voor de zegen - worden de kinderen naar hun ouders of verzorgers in de kerk gebracht, zodat we samen als gezegende mensen op weg kunnen gaan.
 
Jongerendienst Jongerendienst
Eén keer in de maand komen jongeren in de leeftijd tussen 11/12 en 15 jaar (vanaf groep 8 van de basisschool) bij elkaar voor een jongerendienst. Die is onder kerktijd in De Glindster. De jongerendienst heeft het karakter van een viering waarbij over onderwerpen kan worden doorgepraat, of in de vorm van een spel of verwerking op een andere manier op een thema kan worden ingegaan. Bij het overzicht van de vieringen wordt aangegeven wanneer er een jongerendienst is.
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Iedere zondag is er onder kerktijd kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen komen eerst (met hun ouders/verzorgers/begeleiders) naar de kerk. Vóór de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het bijbelverhaal van die zondag en gaan zij aan de slag met het thema. De kinderen worden na de overdenking opgehaald om zich weer aan te sluiten bij de viering.
Wil je graag meedoen, maar is er niemand bij jou thuis die naar de kerk gaat? Neem contact op met Mieke Groen.
 
In gebed via een kaarsje In gebed via een kaarsje
Op zondag steken we tijdens de voorbeden kaarsjes aan voor wie daar persoonlijk om vragen. Zo’n verzoek kan doorgegeven worden via de brievenbus bij de kerk of met een telefoontje/mailtje naar de predikante. Geef daarbij aan of je naam genoemd mag worden. 
 
Bloemengroet Bloemengroet
Met de bloemengroet geven we als gemeente aan dat we met onze gedachten bij de ontvanger zijn. Een klein gebaar om iemand te feliciteren, een hart onder de riem te steken en te bemoedigen. Wil je zelf iemand aanmelden voor de bloemengroet? Dan kun je contact opnemen met Wilma Visscher.
lees meer »