Vieren in De Glind Vieren in De Glind
In onze Dorpskerk wordt, tenzij anders aangegeven, iedere zondag gevierd. Om 10.00 uur start de dienst. Iedereen is welkom. Kijk voor de actuele informatie over de voorgangers en bijzonderheden in onze agenda >

Kinderoppasdienst

Tenzij anders aangegeven, is er tijdens de zondagochtenddiensten oppas voor de kinderen tot 4 jaar, in de soosruimte van Glindster. De leiding is in handen van (minstens) een volwassene, die wordt bijgestaan door jongeren. Aan het eind van de kerkdienst - voor de zegen - halen de ouders of verzorgers hun kinderen zelf op, zodat we samen als gezegende mensen op weg kunnen gaan.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er onder kerktijd kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen komen eerst (met hun ouders/verzorgers/begeleiders) naar de kerk. Vóór de schriftlezing gaan ze naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het bijbelverhaal van die zondag en gaan zij aan de slag met het thema. De kinderen worden na de overdenking opgehaald om zich weer aan te sluiten bij de viering.
Wil je graag meedoen, maar is er niemand bij jou thuis die naar de kerk gaat? Neem contact op met Mieke Groen.

Jongerendienst

Eén keer in de maand komen jongeren in de leeftijd tussen 11/12 en 15 jaar (vanaf groep 8 van de basisschool) bij elkaar voor een jongerendienst. Die is onder kerktijd in een van de zalen van Glindster. De jongerendienst heeft het karakter van een ontmoeting rond thema’s en verhalen, waarbij over onderwerpen kan worden doorgepraat, of in de vorm van een spel of verwerking op een andere manier op een thema kan worden ingegaan. Bij het overzicht van de vieringen wordt aangegeven wanneer er een jongerendienst is.
terug