zondag 19 mei 2024

Viering (Maaltijd van de Heer)

Datum: 
 zondag 19 mei 2024
Tijdstip: 
 10.00  - 11.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk De Glind

Voorganger: ds. Mieke Groen
Organist: Arjan Verrips

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Instandhouding plaatselijke gemeente 
Toelichting bij de 1e collecte: Op deze zondag hopen we weer de Maaltijd van de Heer te vieren. Zoals gebruikelijk is de opbrengst van de eerste collecte dan bestemd voor de diaconie.

Pinksteren staat dit jaar in het teken van ‘vruchten van de Geest’. Wat hebben wij meegekregen van Gods Geest, en wat mogen we daarvan doorgeven? We gaan het horen en aan elkaar laten zien! We besluiten met het vieren van de Maaltijd van de Heer, waarbij we brood en druivensap delen. Speciale aandacht is er voor iedereen die op enige manier als vrijwilliger iets gedaan heeft voor onze gemeente.

Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor de allerjongsten is er crèche in Glindster. De opnames van de viering zijn (twee weken) beschikbaar via een besloten omgeving. Op verzoek wordt een link gestuurd.

Wil je geld overmaken voor de collecte(s)? Een gift voor onze gemeente: NL52 INGB 0000 2022 99 t.n.v. PG De Glind en Achterveld. Een gift voor Kerk-in-Actie: NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. Vergeet niet te vermelden voor welk collectedoel jouw bijdrage bedoeld is. Collectebonnen nodig? Bekijk hier hoe je ze besteld: www.dorpskerkdeglind.nl/collectebonnen_bestellen

terug