Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
ANBI

Vorming en toerusting

Er zijn onderwerpen waar je als gemeenteleden op een andere manier mee bezig wilt zijn, dan via de vieringen. Daarbij kan het gaan om kennis doorgeven en/of uitwisselen (met als uitgangspunt de bijbel, theologie, andere godsdiensten of levensbeschouwingen, kerkgeschiedenis e.d.)
Het kan ook gaan om het uitwisselen van ervaringen en vragen bij bijbelse/zingevingthema’s en actuele thema’s, het samen zoeken naar wat je inspireert.
Op dit moment biedt onze gemeente op dat terrein het volgende:

  • Een vrouwengesprekskring - coördinator Jannie v.d. Brink
  • Kring esoterisch geloven – coördinator Hans Luigjes
  • Gespreksgroepen ‘op aanvraag’ - rond een thema ( in het voorjaar komt er een kring voor jonge gezinnen over geloofsopvoeding), op verzoek van een groep die met elkaar in gesprek wil zijn over geloofsvragen – informatie bij ds. Mieke Houwman-Groen
  • Ter voorbereiding op doop en huwelijk zijn er gesprekken o.l.v. de predikant.
  • Binnen de kerkenraad wordt ruimte gemaakt voor bezinning en het uitwisselen van ervaringen en vragen.
  • De jongerendiensten hebben gedeeltelijk een catechetisch karakter
  • Bij voldoende menskracht is er voor de 8-12 jarigen 1 keer per maand tijdens de kerkdienst basiscatechese i.p.v. kindernevendienst.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij andere gemeentes en parochies aan te sluiten voor een breder aanbod.