Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI
Vriend(in) van de protestantse gemeente De Glind en Achterveld

Als vriend(in) van de dorpskerk steunt u de activiteiten van onze protestantse gemeente in De Glind en Achterveld. Uw bijdrage maakt u over naar bankrekeningnummer NL52 INGB 0000 2022 99 Uw bijdrage kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting, omdat de dorpskerk de ANBI-status (link naar ander tabblad) heeft. We vragen u om een minimale bijdrage van 15 Euro per jaar, al is elke bijdrage welkom.

Als vriend of vriendin bent u geen lid van de dorpskerk. U bent net als iedereen van harte welkom op al onze activiteiten. Als vriend(in) krijgt u ons kerkblad De Luidklok.
Uw bijdrage is nodig voor het voortbestaan van de dorpskerk. U zou toch al die activiteiten van onze protestantse gemeente in De Glind en Achterveld niet willen missen? Zonder uw bijdrage houden we een te kort.

Wilt u ook vriend(in) zijn van onze protestantse gemeente van De Glind en Achterveld? Dat kan eenvoudig door een email te sturen naar het algemene emailadres van de kerk of een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL52 INGB 0000 2022 99
Zet u op de overschrijving wel even uw adres?