Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI

WieWatWaar

De Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld kerkt in De Dorpskerk, Postweg 78 in De Glind.

Postadres:
PG De Glind en Achterveld
Postbus 32
3790 CA Achterveld

Rekeningnummer:
NL INGB0000202299 t.n.v. Kerk De Glind/Achterveld

Predikante:
Ds. Mieke Groen
Postweg 72
3794 MN De Glind
tel: 0342-450802

Scriba kerkenraad:
Kees van Stokkum

Kerkelijk bureau:
Kees Elzinga
Rudolphlaan 12
3794 MZ De Glind

Coördinator autodienst:
Kees van Stokkum
0342-452257

Via de ‘link’ onder het kopje ‘contact’ kunt u per email vragen stellen en/of opmerkingen maken. Vermeldt daarbij a.u.b. aan wie, welke raad of geleding de mail gericht is.