Geschiedenis Geschiedenis
De eigenlijke geschiedenis van de Dorpskerk begint al in 1911, toen er in De Glind mensen kwamen wonen. Dat gebeurde op initiatief van ds. R.J.W. Rudolph, een sociaal zeer bewogen predikant uit Leiden. Hij was van mening dat de zorg voor wat hij noemde ‘sociale schipbreukelingen’ beter kon. Niet alleen volwassenen, maar vooral kinderen hadden zijn bijzondere zorg. Daarom ook is de geschiedenis van onze gemeente nauw verbonden geweest met het ontstaan van het dorp De Glind.
lees meer »
 
Missie Missie
Door de jaren heen is de gemeente een plaats geweest waar mensen op verhaal mochten komen. Dat betekent: weer bijkomen; na uitputting nieuwe krachten winnen; de schade weer inhalen. Dat gold voor de kinderen en jongeren die werden opgenomen, maar ook voor de volwassenen die in onze ‘herberg’ onderdak vonden. Ondanks dat er het nodige veranderd is in de samenstelling van de gemeente en in de vormen waarin de verhalen van God en de mensen worden vertaald, is dit de kern gebleven van hoe wij gemeente willen zijn. 
lees meer »
 
Leven scheppen

Ontwerp: Annie Zijlstra, Hardenberg
Leven scheppen

Het raam dat in de gevel boven de hoofdingang prijkt, verbeeldt een van onze meest wezenlijke levensvoorwaarden. Namelijk dat we welkom zijn. Dit raam is ontworpen door Annie Zijlstra uit Hardenberg en is vervolgens inspiratiebron geweest voor het logo van onze gemeente (door Gies Voorburg van Merxe). Dit beeld schetst bij uitstek onze functie als herberg, waar iedereen op verhaal kan komen.

lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan
Onze missie is dat wij een gemeente willen zijn waar mensen op verhaal kunnen komen. Om dat goed te kunnen doen, willen we ‘met beleid’ bezig zijn. We houden in het oog wat onze wortels zijn, houden oog voor de veranderingen dichtbij en ver weg, en proberen ons telkens opnieuw daardoor te laten uitdagen. We brengen in kaart wat er nu in en door onze gemeente gebeurt, wie daarvoor verantwoordelijk zijn en wie daar aan bijdragen. We zoeken naar mogelijkheden om nieuwe uitdagingen op te pakken, binnen de ruimte/grenzen die we hebben. Klik hier voor het actuele Beleidsplan 2019-2023 van de Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld >
 
Partnerorganisaties Partnerorganisaties

De Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en hoort bij PKN Classis Veluwe. Ze is betrokken bij de Raad van Kerken Leusden en onderhoudt goede contacten met de katholieke geloofsgemeenschap St. Jozef in Achterveld, onderdeel van de St. Lucasparochie.

Dorpskerk De Glind is onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van De Glind, door ds. R.J.W. Rudolph. Voor informatie over het dorp De Glind en het jeugddorp verwijzen we dan ook graag naar www.glind.nl en www.rudolphstichting.nl

Het kerkgebouw, de Dorpskerk, is onderdeel van en wordt beheerd door de Rudolphstichting. Daar kun je ook terecht voor verhuurinformatie.