Wie zijn wij
Vieringen
Activiteiten
Wie en Wat
Contact
Vrienden Van
ANBI


Contactadressen Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld
Postadres: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
Secretariaat: secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
PG De Glind en Achterveld: NL52 INGB 0000 2022 99
Kerk in Actie: NL34 INGB 0002 0478 54Nieuwe coronamaatregelen


Beste mensen,
Opnieuw hebben we als kerkenraad moeten besluiten dat er een tijdje geen vieringen met gemeenteleden zullen zijn in onze Dorpskerk. Dit geldt in ieder geval voor de periode 20 december 2020 t/m 17 januari 2021.

Net als in het voorjaar zullen in plaats daarvan korte vieringen worden opgenomen. Daarbij zijn alleen de voorganger, organist en koster aanwezig. En natuurlijk degene die de opnames maakt. De vieringen zijn te zien/beluisteren via ons YouTube kanaal Dorpskerk De Glind en Achterveld. De links naar de vieringen worden net als de afgelopen tijd via de mail naar iedereen gezonden die daar belangstelling voor heeft.
Daarmee vervallen ook de kindernevendienst en de jongerendienst.

Het programma voor kerstavond (Kerst gaat dit jaar aan ons voorbij) hebben we moeten aanpassen. Meer informatie daarover staat op onze site en in de digitale versie van de Luidklok. (In de papieren versie kon deze informatie helaas niet meer meegenomen worden.)

We hebben ook besloten dat KOM BINNEN (woensdagmiddag) voorlopig niet door gaat. De deuren van de kerk blijven een tijdje gesloten.

Alleen de rode brievenbus blijft open – voor berichtjes, vragen of verzoeken om kaarsjes aan te steken.

Het voelt niet goed, zo’n gesloten herberg. Zeker niet in deze kerstperiode. Maar we hopen dat we elkaar op een andere manier ‘onderdak’ blijven geven. Door na de (online) kerstviering elkaar even te bellen, en te delen wat het met je deed. Door in verbinding te blijven, via telefoontje, een kaartje, een attentie. Door met elkaar te delen als het even te veel wordt, èn als we goed nieuws hebben. Door aan te geven of we hulp nodig hebben of kunnen geven. Door af en toe (op veilige afstand) een stukje met elkaar op te lopen.

Stel je prijs op contact met iemand vanuit de kerk, neem dan contact op met
Dineke Pals secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Of met ds. Mieke Groen hkgroen@kpnmail.nl 0342-450802

We wensen jullie allemaal ook onder de gegeven omstandigheden goede kerstdagen!

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Arnold van Horssen (voorzitter)
Dineke Pals (scriba)
Mieke Groen (predikante)


Wel korte vieringen in de Dorpskerk

Filmpjes van de korte ‘vieringen’ van afgelopen weken:
te zien op Youtube

Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld


Als gemeente bieden wij geloofinhoudelijk ruimte en (tijdelijk) onderdak voor ieder mens, van klein tot groot, komend uit alle richtingen.
‘De Herberg’ is het symbool voor onze kerk:
een gastvrije plaats van samen-komst, onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid, voor huismussen en trekvogels (Psalm 84), voor mensen op zoek naar de ontmoeting met God en elk-ander, op zoek naar ruimte om zichzelf te zijn;
een plaats waar mensen geïnspireerd worden om het verhaal van de geschiedenis van God met de mensen te betrekken op hun eigen levensverhaal.
Door ons bijzondere karakter hebben we ook aantrekkingskracht op gezinnen uit omliggende gemeenten, en is de gemiddelde leeftijd lager dan in menig andere gemeente.

Iedere zondag is er om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78.
Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst. Eén keer in de maand is er jongerendienst voor de jongeren vanaf groep 8 van de basisschool.
Drie keer per jaar is er een viering samen met de R.K. St. Jozefparochie in Achterveld.

Maar we hebben nog meer te bieden: Gespreksgroepen, diaconale activiteiten voor en door jong en oud, Illegalio (vanaf 11 jaar – 2 keer per maand), pastorale aandacht…. Elders op deze pagina kunt u daar meer over lezen.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar "De Luidklok" – ons kerkblad. Onder ‘Wie en Wat’ kunt u lezen hoe u zich daarop kunt abonneren.

U/jij bent van harte uitgenodigd om op één of andere manier op verhaal te komen in onze gemeente!

Brochures kerk
We hebben brochures waarin we ons als kerkelijke gemeente presenteren. Er is een versie voor huize St. Joseph, voor de verschillende jeugdzorgvormen, voor vakantiegasten en andere ‘voorbijgangers’, en een voor potentiële nieuwe gemeenteleden.
De brochures zijn hieronder ook te downloaden:
- Aspirant
- Vakantie
- HuizeStJoseph
- Zorgvormen

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u met een van de onderstaande personen contact opnemen:

Predikante: Mieke Groen
Tel. 0342-450802
Secretariaat: Dineke Pals
Tel. 033-4943962