Een kerk waar je op verhaal kunt komen! Een kerk waar je op verhaal kunt komen!

De Protestantse Gemeente (PG) van De Glind en Achterveld is een gemeente met een bijzonder verhaal, dat samenhangt met de oprichting van jeugddorp De Glind rond 1916. Maar vooral is het een verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en God met de mensen – dat een speciale lading krijgt door de plek waarop het wordt doorverteld en de mensen die zich daar thuis voelen.

lees meer »
 
Corona en de kerk Corona en de kerk
Met ingang van 6 november gelden nieuwe regels. Om een viering bij te wonen hoef je niet te reserveren. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, maar ook bij het eventuele verplaatsen tijdens de viering draagt iedereen een mondneuskapje. Gemeenteleden uit verschillende huishoudens zitten in de hele kerk 1,5 meter van elkaar af. Er wordt wel gezongen, maar minder vaak en ingetogener. De kindernevendienst is gedurende de hele viering in de soosruimte van Glindster.
lees meer »
 
Vieren in De Glind Vieren in De Glind

Iedere zondag is er om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78 in De Glind. Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst.

lees meer »
 
Jaarproject 2021 Jaarproject 2021

Ons jaarproject voor 2021 is bekend: ‘Zorg voor kinderen in Moldavië’. In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. De kerken en Youth for Christ, partner van Kerk in Actie, willen dat voorkomen door de handen ineen te slaan en willen de kinderen een betere toekomst geven: ze bieden niet alleen opvang en hulp, maar proberen ook uit alle macht de groei van het probleem te voorkomen. Doneren kan via rekeningnr. NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. Zending kerk De Glind en Achterveld. 

 
Contact Contact
Dorpskerk De Glind: Postweg 78 in De Glind
Postadres PG De Glind en Achterveld: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
ds. Mieke Groen: (0342) 450 802 of hkgroen@kpnmail.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Penningmeester: Mariëtte Voorburg, (033) 463 43 58 of penningmeester@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Kees Elzinga, Rudolphlaan 12, 3794 MZ De Glind of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
Contactorgaan: Redactie ‘de Luidklok’, luidklok@dorpskerkdeglind.nl
Facebook: facebook.com/DorpskerkDeGlindAchterveld/
YouTube: Dorpskerk De Glind