Een kerk waar je op verhaal kunt komen! Een kerk waar je op verhaal kunt komen!

De Protestantse Gemeente (PG) van De Glind en Achterveld is een gemeente met een bijzonder verhaal, dat samenhangt met de oprichting van jeugddorp De Glind rond 1916. Maar vooral is het een verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en God met de mensen – dat een speciale lading krijgt door de plek waarop het wordt doorverteld en de mensen die zich daar thuis voelen.

lees meer »
 
Corona en de kerk Corona en de kerk
N.a.v. de nieuwe coronamaatregelen zijn de vieringen tot en met (in ieder geval) 16 januari alleen online te volgen. Alle vieringen worden opgenomen en zijn later op de dag via ons eigen YouTube-kanaal beschikbaar.
 
KOM BINNEN houdt winterstop KOM BINNEN houdt winterstop
We hadden enthousiaste plannen voor de herstart van KOM BINNEN op woensdagmiddag in de kerk. Helaas vielen ze samen met een opleving van corona, nieuwe maatregelen etc. Om KOM BINNEN echt een kans te geven hebben we ander weer en andere omstandigheden nodig. Daarom is besloten dat er tot aan de voorjaarsvakantie (begin maart) geen KOM BINNEN is. We houden een winterstop. In het voorjaar hopen we dan de deuren op woensdagmiddag weer open te zetten.
 
Vieren in De Glind Vieren in De Glind

Iedere zondag is er om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78 in De Glind. Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst.

lees meer »
 
Contact Contact
Dorpskerk De Glind: Postweg 78 in De Glind
Postadres PG De Glind en Achterveld: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
ds. Mieke Groen: (0342) 450 802 of hkgroen@kpnmail.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Penningmeester: Mariëtte Voorburg, (033) 463 43 58 of penningmeester@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Kees Elzinga, Rudolphlaan 12, 3794 MZ De Glind of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
Contactorgaan: Redactie ‘de Luidklok’, luidklok@dorpskerkdeglind.nl
Facebook: facebook.com/DorpskerkDeGlindAchterveld/
YouTube: Dorpskerk De Glind