Een kerk waar je op verhaal kunt komen! Een kerk waar je op verhaal kunt komen!

De Protestantse Gemeente (PG) van De Glind en Achterveld is een gemeente met een bijzonder verhaal, dat samenhangt met de oprichting van jeugddorp De Glind rond 1916. Maar vooral is het een verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en God met de mensen – dat een speciale lading krijgt door de plek waarop het wordt doorverteld en de mensen die zich daar thuis voelen.

lees meer »
 
Corona en de kerk Corona en de kerk
Met ingang van de Paasviering op zondag 17 april vervallen vrijwel alle corona-maatregelen in onze kerk. Voor wie liever (nog even) afstand houdt, worden achter het orgel 3 rijen stoelen gereserveerd. Mocht je hier gebruik van willen maken, laat het ons weten via secretariaat@dorpskerkdeglind.nl. De opnames van de vieringen zijn niet langer openbaar (i.v.m. privacy gemeenteleden). De link wordt alleen gedeeld met degenen die daar via Dineke Pals naar hebben gevraagd. De diensten blijven twee weken beschikbaar. Verder geldt: kom nog steeds niet naar de kerk als je klachten hebt én we schudden geen handen.
lees meer »
 
Vieren in De Glind Vieren in De Glind

Iedere zondag is er om 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de Postweg 78 in De Glind. Voor de jongsten is er crèche. De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens de lezingen en de overdenking naar de kindernevendienst.

lees meer »
 
Jaarproject 2023 Jaarproject 2023

Ons jaarproject voor 2023 is bekend: ‘Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.’ Daar speelt het volgende: Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. De kerken willen er voor hen zijn, maar hebben weinig geld en/of actieve kerkleden.

Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie daar kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren - die opgroeien zonder ouders - een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Via dit project willen we hen de zorg en aandacht bieden die niemand anders hun kan geven.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie. Doneren kan via rekeningnr. NL34 INGB 0002 0478 54 t.n.v. KiA PG De Glind en Achterveld. 

 
Contact Contact
Dorpskerk De Glind: Postweg 78 in De Glind
Postadres PG De Glind en Achterveld: Postbus 32, 3790 CA Achterveld
ds. Mieke Groen: (0342) 450 802 of predikant@dorpskerkdeglind.nl
Secretariaat: Dineke Pals, (033) 494 39 62 of secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
Penningmeester: Mariëtte Voorburg, (033) 463 43 58 of penningmeester@dorpskerkdeglind.nl
Kerkelijk bureau: Gies Voorburg, (033) 463 43 58 of ledenadministratie@dorpskerkdeglind.nl
Preekvoorziening: Kees Elzinga, preekvoorziening@dorpskerkdeglind.nl
Contactorgaan: Nieuwsbrief ‘de Luidklok’, luidklok@dorpskerkdeglind.nl
Facebook: facebook.com/DorpskerkDeGlindAchterveld/
YouTube: Dorpskerk De Glind